Logo

Ål - Europæisk ål - info

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Tip en venFacebook

Ål - Europæisk ål - info

 

Den europæiske ål (Anguilla anguilla), også blot kaldet ålen, tilhører gruppen af ålefisk Anguilliformes, der kendetegnes ved en slank slangelignende form og små brystfinner. Den er én blandt 18 arter i familien Anguillidae. Ålen er katadrom, det vil sige at den udklækkes i saltvand, lever det meste af sit liv i ferskvand og vandrer tilbage til saltvand for at gyde. Normalt når voksne ål en størrelse på 60-80 cm, men i særlige tilfælde kan de nå op til 150 cm. Den findes i vandløb, floder og søer langs Europas og Nordafrikas kyster.

 

Ål - Europæisk ål - info

Her ses de mørke, lange og glatte ål.

 

Livscyklus

Den europæiske ål har en særpræget livscyklus. Den migrerer omkring 6000 km fra dens gydesteder i Sargassohavet syd for Bermuda-øerne til dens levesteder i Europa og Nordafrika. Livscyklussen har seks stadier: Æg, larver (leptocephali), glasål, gulål, blankål og gydeål.

 

Ål - Europæisk ål - info

Livscyklus for den europæiske ål

 

Æggene klækkes og larverne kaldes for Blommesæklarver, da blommen stadig er deres næringskilde. Når blommesæklarverne selv begynder at indtage føde, går de til Larvestadiet. Larverne betegnes Leptocephali, da man tidligere troede, det var en selvstændig art ved navn leptocephalus brevirostris. Leptocephali er transparente (gennemskinnelige) og har form som et pileblad. Alt tyder på, at de indtager næring fra plankton, men det er ikke bevist. Larverne driver med Golfstrømmen og den nordatlantiske strøm til Europas og Nordafrikas kyster, hvor de forlader deres pelagiske eksistens og søger op i vandløb og floder.

 

Driften tager mellem 1-2 år og når en længde på cirka 75 millimeter. Her overgår de fra larver til Glasål, der stadig er transparente, men deres pigmentering udvikles så småt. De første tegn på knoglestruktur bliver synlig. Ålene ændrer i dette stadium fødevalg til at omfatte små insektlarver og orme. Glasålen er yderst lysfølsom på grund af dens manglende pigmentering. Glasålen bliver til Gulål. Den lever som gulål i 6-16 år, det vil sige det meste af livet. I det stadium lever den af insekter, orme, bløddyr og mindre fisk. Det er vigtigt for den at lagre store fedtreserver, da den ved overgang til Blankål påbegynder rejsen mod Sargassohavet og mister evnen til at spise og således ikke indtager føde undervejs. Blankålstadiet er interessant, da ålen gennemgår markante fysiologiske ændringer.

 

Ud over at stoppe sit fødeindtag begynder den udviklingen af reproduktion og evnen til at vandre fra ferskvand til saltvand. Når fisk udsættes for et sådant skift, skal de ved hjælp af interne mekanismer afbalancere saltet i deres organisme. Det gør ålen ved osmoregulering. Det sidste stadium i den europæiske åls livscyklus er Gydeål. Det er i dette stadium, ålene når deres gydepladser i Sargassohavet. Det er ikke veldokumenteret, da vi mister sporet af ålene under deres tur til hertil.

 

Bestemmelse af gydepladser

Der er forsket intensivt i de tidlige stadier af ålens liv, men et eksakt gydested er endnu ikke bestemt. Det er på baggrund af den danske havbiolog Johannes Schmidts opdagelser tidligt i 1900-tallet alment accepteret, at han kom tæt på gydestedet. Johannes Schmidt sejlede med skibet Dana i Atlanterhavet og indfangede ’’Leptocephali’’. Han kunne ud fra størrelsen på larverne få en idé om, hvornår han var tæt på ålens gydested. Hans observationer førte ham til Sargassohavet. Yderligere undersøgelser har bekræftet, at det er det tætteste, vi er kommet på larver, der stadig har rester fra blommen på sig.

Ål - Europæisk ål - info

 

Akvakultur

Opdræt af den europæiske ål i akvakultur startede for ca. 30 år siden. Ålefarmere indfanger og anvender glasål, da de af flere grunde giver det mest effektive resultat. Næsten alle indfangede ål tager under de rigtige omstændigheder føde til sig umiddelbart efter anbringelse i fangenskab.

Føden er typisk børsteorme eller torskerogn. Glasål har en høj adaptionsevne. Det udnyttes til gradvist at udskifte den primære fødekilde med kunstigt foder. Det kan være foderpiller med megen energi. Glasål i akvakultur har også den fordel, at de generelt bærer færre parasitter og sygdomme end ål i mere udviklede stadier. Derudover kan de leve på meget lidt plads. Der går omkring 2,5 kg glasål til opdræt af 1 ton voksne gulål i den europæiske akvakultur. Et kilo glasål er mellem 2800 og 3300 individer.

I 2008 blev der fanget omkring 150 tons glasål over hele Europa, hvoraf ca. 100 tons gik til akvakultur og resten til konsumering eller genudsætning (Nielsen, 2008). Et problem for akvakulturen er, at den europæiske ål ikke gyder i fangenskab, og derfor må ål fanges til akvakultur. Da der endnu ikke er fundet æg fra den europæiske ål i naturen, indfanger man glasål og opdrætter dem.

 

Bevaringsstatus

Videnskaben har siden 1960'erne rapporteret en dramatisk tilbagegang af europæiske ål, og arten er nu kritisk truet og på IUCNs rødliste. Rekrutteringen af glasål har været nedadgående siden 1980, og bestanden er i dag nok 95-99 % mindre end før 1980. Tilbagegangen kan skyldes en lang række årsager: fiskeri, ødelæggelse og blokering af habitater, klimaforandringer og parasitter.

Fiskeri af ål foregår i et sådant omfang, at International Council for the Exploration of the Sea (ICES) har bedømt det som uholdbart.

 

Derudover er svømmeblæreparasitten Anguillicola crassus blevet påført den europæiske ål fra Japan [4] gennem menneskelig aktivitet. A. crassus, der er ufarlig for den japanske ål, Anguilla japonica, hæmmer funktionen af den inficerede åls svømmeblære og kan resultere i massedød hos den europæiske ål.

 

Ål - Europæisk ål - info

Det er ikke længere tilladt at bruge ålejern, også kaldet lyster, til fangst af ål.

 

Lovgivning

I 2007 udfærdigede Den Europæiske Union en samling regulativer, der kræver, at medlemslandene opstiller en aktiv plan for bevaring af ålen. Hovedmålet var at mindske menneskeskabte miljøpåvirkninger i dens levesteder, overfiskeri m.m. Unionen tilstræber, at opnå en migration på mindst 40 % af, hvad det estimerede antal var før populationens nedgang. Antal individer, der når fra vandløbene og tilbage i havet, skal forhøjes. På den måde er håbet, at stoppe den negative tendens, hvor rekrutteringen af glasål er faldende, grundet mindsket blankåls-migration. Danmark og EU's andre medlemslande har udarbejdet en genopretningsplan for den europæiske ål. Målet er at øge mængden af blankål der søger fra ferskvand mod Sargassohavet for at gyde. Den 1. juli 2009 blev der gennemført en række stramninger på området inden for erhvervsfiskeri af ål. Siden den 31. december 2012 har det bl.a. resulteret i:

 

• Reducering af kommercielt fiskeri

• Begrænsning af fritidsfiskeri

• Genudsætnings-foranstaltninger

• Strukturelle tiltag der forbedrer levestederne i floderne og gør det lettere for ålen at passere, samt andre miljømæssige tiltag

• Transport af blankål til steder hvorfra de frit kan svømme til Sargassohavet

• Midlertidige ophold i turbiner i vandkraftværker

 

Ål - Europæisk ål - info

 

Ålen er helt i særklasse. Den har en forsvarsmekanisme og overlevelsesinstinkt som overgår de fleste fisk.

 

Ålen trækker flere tusinde kilometer, dens blod er giftigt – og den kan blive lige så gammel som mennesker.

 

Et af havets mysterier!
De fleste kender udtrykket glat som en ål. Men hvad er ålen egentlig for en størrelse og hvad er det som gør den til et af havets store mysterier? Den slangelignende fisk som vi i Danmark ynder at spise, modsat flere af vores nordiske naboer. De afholder sig fra det, blandt andet på grund af ålens ry som ligæder.

 

Vidste du, at:

- Akvarieforsøg har vist, at blankål kan være aktive i 6 år uden at tage føde til sig.

- Åleblod er giftigt, men virkningen forsvinder ved tilberedning.

- Ål kan blive meget gamle. Man har dokumenteret kendskab til en ål på 88 år.

- Ålen er en varmtvandsfisk, der har sit vækstoptimum ved 25°C.

- Ålen kan, udover via gællerne, også optage ilt igennem huden.

 

Overtro og fortællinger – ålekonger og hestehår!
Ålen har altid været forbundet med mystik og overtro. Den gådefulde fisk ligner ikke sine artsfælder, hvilket helt sikkert har bidraget til fortællingerne. Eksempelvis troede man tidligere, at ålen opstod af hestehår eller af åleslim. Det var også først i 1896 at man fandt ud af, at ålen havde flere meget forskellige stadier i sin udvikling. Indtil da troede man, at der var tale om forskellige arter af ål og at i det tidlige stadie hvor ålen ligner en lille fladtrykt fisk, var en særlig fiskeart. Indtil da troede man, at ålen stammede fra en lille sølvbille.


Man sagde tidligere, at fiskeren blev ”ålekonge” hvis han bed hovedet af den første ål. Når man var ”Ålekonge” ville ålene altid følge en. Endvidere bragte det uheld med fangsten hvis han ikke selv spiste efterårets første ål. Sådan er der masser af fortællinger og overtro som omhandler ålen.

 

Fighteren og overleveren!
Ålen er helt i særklasse. Den har en forsvarsmekanisme og overlevelsesinstinkt som overgår de fleste fisk. Ålen kan flytte sig både i vand og over land. Dens små gæller gør nemlig, at den delvis kan ånde gennem huden. Ålen er desuden slimet, hvilket hjælper den mod udtørring, når den snor sig på land. Slimen kan i øvrigt hos nogle mennesker fremkalde en allergisk reaktion hvis den kommer i åbent sår.

 

Giftigt blod
Ålen er også giftig. Det vil sige, at dens blod er det. Hvis man får åleblod i et åbent sår, kan det medføre kvalme, opkastninger og kraftig hovedpine. Og hvis det kommer i øjnene, kan det virke ætsende og give betændelse. En dosis på bare 0,2 ml åleblod pr. kg kropsvægt indsprøjtet direkte i en hund skulle være dødelig! Heldigvis forsvinder giftvirkningen ved tilberedning når ålen koges/steges.

 

Ål - Europæisk ål - info

Flere af vores nordiske nabolande bryder sig ikke om at spise ål, men det er en meget populær spise i Danmark.

 

Fakta om ålen!
Den europæiske ål (Anguilla anguilla) er en fisk som ligner en slange. Ålen er slimet og bliver normalt op til 60-80 cm lang. Dog kan den under særlig optimale forhold blive dobbelt så lang. Ålen er et natdyr, hvilket er en af årsagerne til, at den har så store øjne. Den er et bunddyr som mest lever af små fisk og rogn, men er ikke kostforagter og tager hvad den kan finde!

Ål kan blive rigtig gamle. I følge Naturhistorisk Museum i Århus kender man ål på 88 år!

Ålen er almindelig i Danmark, men bestanden som helhed er i tilbagegang.


Der er stadigvæk en del uopklaret når det kommer til Ålens livscyklus. Det man ved, er at ål svømmer til Sargassohavet for at gyde. Det man ikke ved er, omstændighederne herfor, da man endnu ikke har fanget en gravid ål eller overværet parringen. Ynglen driver med Golfstrømmen til Nordafrika og Europa. En rejse som tager mellem 12-15 måneder. Her forvandles de til glasål. Efter en tid ændres de til gulål. Efter 5-12 år er de kønsmodne og blevet til blank-ål og det er nu de begynder deres rejse tilbage til Sargassohavet. En vandring på 4-7000 km.

 

Ål - Europæisk ål - info

Et stykke røget ål.

 

Ål - Europæisk ål - info

Stykker af røget ål til smørrebrød.

 

Ål - Europæisk ål - info

Se en dejlig opskrift på stegte ål med råstuvede kartofler HER

 

Se flere forskellige opskrifter med ål HER

 


 

Opret din egen Kogebog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 0,0 (0 stemmer)
Siden er blevet set 696 gange - Se og skriv kommentarer herunder.
• PotteålPotteål findes i flere varianter. Her er en Egnsret fra Karrebæksminde..
• Stegte ål med råstuvede kartoflerNogen elsker ål - andre ikke. Det er sæson for vilde ål nu og restauranter har stegte ål...
• Kogt saltet ålEn god opskrift fra madABC - tidens kogebog med over 41.000 spændende madopskrifter, og...
• - Tips om bedre madvaner ♥En god opskrift fra madABC - tidens kogebog med over 41.000 spændende madopskrifter, og...
Afstemning
Hvad spiser ud til morgenmad?

Afstemning
Hvad spiser du til frokost?
Afstemning
Hvilken ret spiser du mest til aftensmad?
Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Hvilken dessert foretrækker du?Fortæl dine venner om os

Smæk insektet!